Hướng dẫn sửa lỗi 0x0000011b khi in qua mạng trên Windows 10/8/7/11 không cần Update windows, thành công 100%

 

Khi bạn đang cố gắng lấy một bản in từ một máy in được chia sẻ qua mạng của bạn, bạn có thể gặp lỗi ' Windows cannot connect to the printer. Error: Operation failed with error 0x0000011B in network '. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này và đang tìm kiếm giải pháp của nó, thì bạn đã đến đúng nơi. Trong hướng dẫn này, tôi sẽ thảo luận về lỗi này và giải thích theo các bước đơn giản về cách sửa lỗi: Operation failed with error 0x0000011B in network.

Nguyên nhân gây ra lỗi: Windows cannot connect to the printer – Operation failed with error 0x0000011B

Lỗi 0x0000011B thường thấy trong các mạng chạy tại nhà hoặc văn phòng nhỏ. Do lỗi này xảy ra trên máy tính đang cố kết nối với máy in qua mạng, bạn có thể ngay lập tức cho rằng nguyên nhân của lỗi này là do hai máy tính. Máy tính đầu tiên là máy tính khách nơi bạn muốn truy cập máy in này và máy tính thứ hai là máy tính chủ nơi máy in được cài đặt.

Trên máy khách, lỗi này thường do một số bản cập nhật Windows. Gần đây, có kinh nghiệm cho rằng một số bản cập nhật Windows, được cho là để vá các lỗ hổng của máy in đang gây khó khăn cho việc kết nối với máy in mạng. Trên máy tính chủ, lỗi này có thể do một số giá trị đăng ký và sự cố bộ đệm in.

Cách khắc phục “Windows cannot connect to the printer – Operation failed with error 0x0000011B”

Để sửa lỗi 'Windows cannot connect to the printer – Operation failed with error 0x0000011B '. Bạn cần làm theo một số bước cả ở máy khách (nơi bạn muốn truy cập máy in) và máy chủ (nơi cài đặt máy in). Thực hiện theo các bước được cung cấp bên dưới theo đúng thứ tự để giải quyết sự cố này.

Thêm máy in mạng sử dụng cổng cục bộ

Một cách khác để khắc phục lỗi 0000011b khi cài đặt máy in mạng trên Windows 10 là thêm máy in theo cách thủ công bằng cách sử dụng cổng cục bộ.

1. Điều hướng đến Control Panel > Devices and Printers.

2. Nhấp vào Add a printer.


Nhấp vào Add a printer

3. Ở màn hình tiếp theo, hãy nhấp vào The printer that I want isn't listed.Thêm máy in theo cách thủ công

4. Chọn Add a local printer or network printer with manual settings và nhấp vào Next.


Cài đặt máy in cục bộ

5. Nhấp vào Create a new port và chọn Local Port từ menu drop-down. Bấm Next.


Thêm cổng cục bộ máy in

6. Trên màn hình, chỉ định tên cổng theo một trong các định dạng sau và bấm OK:

  • \\ComputerName\SharedPrinterName
  • \\ComputerIPAdress\SharedPrinterName

Ví dụ:

a) Nếu tên của máy tính sủ dụng máy in mạng là "Computer01" và tên của máy in là "HP1100" thì tên cổng là "\\Computer01\HP1100"Cổng máy in mạng 1

b) Nếu địa chỉ IP của máy tính sử dụng máy in mạng là "192.168.1.20" và tên của máy in là "HP1100" thì tên cổng là "\\192.168.1.20\HP1100".Cổng máy in IP

7. Tại màn hình tiếp theo, chọn model máy in mạng và nhấp vào Next.

Lưu ý: Nếu bạn không thể tìm thấy model máy in tại đây, hãy tải driver máy in từ nhà sản xuất và sau đó cài đặt máy in cục bộ trên PC (LPT1). Sau khi cài đặt, thực hiện lại các bước trong phương pháp này để cài đặt thủ công máy in bằng cách sử dụng tùy chọn cổng cục bộ.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post