Hướng dẫn sửa lỗi máy in Printers "Operation could not be completed (error 0x00000709) Double check the printer name and make sure that the printer is connected to the network.

Khắc phục lỗi máy in Printers "Operation could not be completed (error 0x00000709) Double check the printer name and make sure that the printer is connected to the network. trên windows 7, windows xp...

Mở Regedit bằng cách chạy Run và nhập regedit
Tìm đến khóa:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows
Chuột phải Windows (Phía bên trái) - Click vào Permissions
Thêm các tài administrator và tài khoản đang dùng.
Set full control cho các tài khoản và đóng regedit lại
Khởi động lại Print spooler trong services
Same errror - error 0x0000709

1 Comments

Post a Comment

Post a Comment

Previous Post Next Post