Tiền lúc nào cũng thiếu!

Vì vậy ta luôn phải kiếm tiền!

LightBlog
Responsive Ads Here

Tuesday, October 8, 2013

Thay đổi từ IDE sang AHCI sau khi cài đặt Windows 8

Nếu bạn đã lỡ cài đặt Windows 8 ở chế độ chạy IDE hay ATA, sau khi chuyển sang chế độ AHCI ở trong Bios thì sẽ không khởi động được Windows 8. Và đây là cách đơn giản nhất để bạn chạy được windows 8 ở chế độ AHCI sau khi cài đặt ở chế độ IDE mà không phải cài lại Windows 8

Vào Run và gõ Regedit

Tìm đến các giá trị sau và thiết lập như dưới:
(chuột phải vào và chọn Modify...)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci
"Error Control": DWORD = 0

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\storahci\StartOverride
"0": DWORD = 0

Đóng lại và khởi động windows trong chế độ AHCI.

Lưu ý : Nếu bạn không chuyển sang AHCI khi khởi động lại windows thì hệ thống sẽ tạo ra một giá trị StartOverride mới (3) và bạn sẽ phải lặp lại quá trình trên.
Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment