Everyday Auto Backup - Tự động sao lưu dữ liệu

Phần mềm tự động sao lưu dữ liệu theo thời gian đặt trước là môt tiện ích rất tốt cho mọi người sử dụng phần mềm cần sao lưu. Cài đặt và thiết lập đơn giản, chương trình nhẹ, không tốn tài nguyên của máy.
- Sau khi cài đặt xong chạy chương trình bạn chọn Project -> Add -> Đặt tên cho công việc -> chọn đến thư mục database của máy tính bạn -> Chọn đến thư mục cần thiết để copy dữ liệu vào (Destination, bạn nên chọn đường dẫn này đến ổ D)
- Sau đó ta chọn Schedule chọn Minutes -> chọn khoảng thời gian cần sao lưu (nên để 30 phút).
- Phần Overwrite ta chọn don't check
- Sau khi thiết lập xong ta chọn save.
- Bấm thu nhỏ để chương trình thu xuống traysystem.
Như vậy sau mỗi thời gian bạn đặt nó sẽ tự động sao lưu toàn bộ thư mục database các bạn vào thư mục đã đặt trước bên ổ D. Nếu có không may bị lỗi netcafe hoặc cài lại ta có thể copy toàn bộ file đã sao lưu này trở lại thư mục database các bạn để có lại được dữ liệu cũ. 

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post