Sửa lỗi Windows cannot be installed to disk 0 partition 1

Lỗi Windows cannot be installed to disk 0 partition 1 thường sảy ra khi cài Windows. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sửa lỗi Windows cannot be installed to disk 0 partition 1 gặp phải khi cài đặt Windows 7, Windows 8
Lưu ý trước khi làm các bước này các bạn phải lưu dữ liệu trong ổ vào thiết bị lưu trữ khác vì sẽ mất toàn bộ dữ liệu
Cách 1:
Khi đến màn hình Install Now Ấn tổ hợp Shift + F10 sẽ hiện ra 1 bảng. Khi đó bạn thực hiện theo các bước sau đây:
1 : Diskpart, Enter ( Ở đây sẽ hiện lên Disk # ( # là số ổ để cài win ) )
2 : List Disk , Enter
3 : Select Disk # ( # ở đây là ổ bạn chọn để cài win , bạn lấy số ở bước 1 ) rồi enter
4 : Clean , enter
5 : Create Partition Primary , enter
6 : Active , enter
7 : Format Quick FS=NTFS
8 : Assign , enter
9 : Exit ,enter .( hai lần để thoát )

Cách 2: Bạn tiến hành chia lại tất cả các ổ cứng thì sẽ được.

Chúc các bạn thành công

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post