Sao lưu tự động SQL Server hàng ngày (auto backup SQL Server)

 

Giới thiệu

Bài viết này hướng dẫn cách đặt sao lưu cơ sở dữ liệu msql hàng ngày tự động của cơ sở dữ liệu trong máy chủ SQL. Tôi có thể đặt vị trí sao lưu và lên lịch thời gian sao lưu trong máy chủ SQL.

Các bước lập lịch sao lưu

Bước 1.  Mở SQL Server và kết nối máy chủ. Đi tới Management và mở rộng nó. 

Bước 2.  Nhấp chuột phải vào Maintenance Plans và chọn New Maintenance. Trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới.


Bây giờ, nhập tên Maintenance Plan trong New Maintenance Plan và click OK.

Bước 3. Toolbox và cửa sổ SampleDatabaseBackup - sa [Design] sẽ được mở ra.

Đi tới Toolbox và nhấp vào “Back Up Database Task” trong General.

Bây giờ nhấp đúp vào hộp “Back Up Database Task” trong trình hướng dẫn. Cửa sổ Tác vụ Cơ sở dữ liệu Sao lưu sẽ mở ra.

Bước 4.  Chọn kiểu sao lưu là “Full” và Chọn (các) Cơ sở dữ liệu mà chúng ta cần để thiết lập sao lưu hàng ngày tự động.


Chúng ta nên chọn một đường dẫn trong cửa sổ “Back Up Database Task” nơi cần lưu trữ bản sao lưu cơ sở dữ liệu trong máy chủ hoặc máy cục bộ trông giống như ảnh chụp màn hình bên dưới. Khi hoàn tất, nhấp vào OK.

Bước 5.  Nhấp vào Thuộc tính Lịch trình Công việc Job Schedule Properties và chọn ngày giờ bạn cần sao lưu. Chúng ta có thể chọn một số tùy chọn giống như ảnh chụp màn hình bên dưới, sau đó nhấp vào nút OK.


Bước 6.  Khi chúng ta đóng cửa sổ Back-Up Database Task sẽ được hỏi “Save changes to the following items”. Nhấp vào nút Yes.

Bước 7. Chúng ta nên kiểm tra xem SQL Server Agent đang chạy, chạy hay đã dừng. Dịch vụ SQL Server Agent là dịch vụ phụ trợ sẽ khởi động và thực hiện quá trình sao lưu. Chúng ta cần đảm bảo rằng dịch vụ đang chạy.

Bước 8. Sau khi chạy, chúng ta có thể thấy tệp sao lưu cơ sở dữ liệu của mình trong đường dẫn được chỉ định mà tôi đã chọn. Chúng ta có thể xem bản sao lưu là định dạng “.bak”.


Phần kết luận

Bài viết này giải thích về cách thực hiện sao lưu tự động hàng ngày từng bước trong máy chủ SQL. Công việc này giúp cho chúng ta không phải hàng ngày ngồi làm và chờ công việc nhàm chán này.

Dữ liệu là rất quan trọng nên các bạn phải lưu trữ nó một nơi an toàn để phòng khi máy chủ có vấn đề thì sẽ có file backup để khôi phục lại cơ sở dữ liệu.

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post