Config giới hạn số session Remote desktop tới Server (2003-2008)Công việc Remote Desktop vào server là công việc hàng ngày của những người làm về IT( quản trị mạng) và chắc không ít trong chúng ta đã gặp trường hợp Remote vào Server mà hết SesSion ( Mặc định là 2 session trong Window server 2003).

Vậy giải quyết việc tăng Session như thế nào"

Đối với window sever mặc định sẽ Enable 2 phiên remote, nhưng trong công việc với các mục đích khác 
nhau mà nhà quản trị mạng câng thay đổi số lượng kết nối này (tăng hoặc giảm) thi làm như sau:

Trên server:
Run -> gpedit.msc -> Computer Configuration

-> Administrative Templates -> Windows Components

-> Terminal Services nhấn Đúp vào: Limit number of connections.

Mặc định là "no config", chúng ta Enable lên và nhập số Session mong muốn kết nối vào.
-> Aply -> Ok

Chúc các bạn thành công!

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post