Tiền lúc nào cũng thiếu!

Vì vậy ta luôn phải kiếm tiền!

LightBlog
Responsive Ads Here

Monday, January 28, 2013

Cách Tạo Facebook Comment trên trang của bạn


Bước 1 : Vào http://developers.facebook.com/setup/ và điền sao cũng được, như hình sau :

Bước 2 : Nhấn Continue, một bảng hiện ra, bạn copy phần  App ID , lưu lại đâu đó .


Bước 3 : vào phần   Blogger Dashboard > Design > Edit HTML > click Expand Widget Templates
 và tìm <data:post.body/>,  dán đoạn này vào phía DƯỚI dòng vừa tìm được : <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <p align='left'><img alt='' class='icon-action' src='http://lh4.googleusercontent.com/-HvqNmNXhkzY/TjATfsEVeSI/AAAAAAAAAjc/yMCvjARROZk/Screenshot.png'/></p>
  <div id='fb-root'/>
  <script>
  window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({appId: &#39;AXID &#39;, status: true, cookie: true,
  xfbml: true});
  };
  (function() {
  var e = document.createElement(&#39;script&#39;); e.async = true;
  e.src = document.location.protocol  +
  &#39;//connect.facebook.net/en_US/all.js&#39;;
  e.async = true;
  document.getElementById(&#39;fb-root&#39;).appendChild(e);
  }());
  </script>
  <fb:comments/>
  </b:if>


Bước 4 : Ctrl + F tìm AXID và thay bằng App ID phía trên .

Bước 5 : Vào Settings > Comments , chọn Hide .


Vậy là xong . Các bạn xem minh họa cuối bài viết này :P .

No comments:

Post a Comment